Fler tjejer väljer motorsport

I tider har motorsport primärt varit en mansdominerad idrott, men på senare tid har intresset bland tjejer ökat. Runt om i landets registrerar sig allt fler tjejer som medlemmar i motorsportklubbar. Något som också bidragit till en mer omfattande satsning på att skapa en mer jämlik motorsport.

Är du tjej och tycker att motorsport är roligt? Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på och hur du går tillväga för att komma igång på riktigt!

Ökat intresse

Fart, tempo och adrenalin är ord som beskriver mycket av det motorsportens olika grenar står för. Att det enbart skulle vara något som lockar killar är ett föråldrat tänkande och faktum är att intresset bland tjejer ökat avsevärt på senare tid. Fler tjejer söker sig helt enkelt till allt från rally och enduro till motocross och dragracing. Tjejer som gillar sport, upplevelse och bara det faktum att motorsport genererar glädje!

Allt fler bland dagens kvinnliga motorsportsutövare väljer att investera i ett eget fordon till både träning och tävling. Det behövs då en giltig Trafikförsakring.se som säkerhet vid en eventuell olycka och beroende på motorsportgren kan fordonet behöva vissa anpassningar. Självklart behövs även utrustning så som hjälm och korrekta skydd för att utöva motorsport säkert oavsett om det gäller rally, motocross eller enduro.

Satsning i föreningslivet

De senare årens statistik visar alltså på en stark trend där tjejer i allt högre grad intresserar sig för motorsport. Något som tycks tas på allvar även på högre nivå samt i föreningslivet där det satsas mer på att locka tjejer till de olika grenarna. Internationellt sett har nya tävlingar presenterats som ett försök att locka fler kvinnliga motorsportutövare och även i Sverige väljer föreningar att bjuda in till mer tjejfokuserade arrangemang. Det kan var allt från specifika tävlingar på de stora motorsportarenorna runt om i landet till ”prova-på” dagar där tjejer får testa olika grenar.

Sett bakåt i tiden är det inte många svenska kvinnliga motorsportutövare som skrivit in sitt namn i historieböckerna. Det är dock på tiden att motorsporten förändras och framför allt accepteras som en kvinnlig sport trots det mansdominerade utgångsläget. Kanske kan den påtagliga satsningen för att locka fler tjejer till svensk motorsport innebära att vi om några har fler rallydrottningar än Ewy Rosqvist och Tina Thörner!